Нашата история

"Advanced Technologies & Engineering" SRL е компания за разработка на софтуер, базирана в република Молдова. Екипът на компанията се е фокусирал да определя и внедрява интерактивни решения, чиято цел е да помагат в разрешаването на множество проблеми в различни области от ежедневието. Производителността на продуктите, които разработваме е в пряка връзка със знанията, опита и креативността на екипа. Ние се отнасяме справедливо към нашите клиенти и партньори и сме винаги отворени за конструктивен диалог.

NavusAI preview

Продуктът NAVUS AI, създаден от Advanced Technologies & Engineering SRL е сървърно базирана софтуерна система, която има за цел да помага на администраторите на компании да получат възможност за разпознаване на лица чрез камерите за видеонаблюдение на основа на предварително създадена база данни.

Тази база данни може да бъде създадена както с цел безопасност (в случай на нарушения или нежелани лица), така и с цел оказване на специално отношение (например VIP лица)

Като пример, такива бази данни могат да бъдат създадени за работещите в компанията, постоянни клиенти, VIP клиенти или идентифицирани нарушители. В момента на детекция на съответното лице, ще бъде вдигната аларма за предприемане на последващи действия.

Поискайте демонстрация

Особености & Спецификации

База данни

Запълване на базата данни с идентифицираните лица, включително време и място на попадане в полезрението на камерата

Navus AI - database

Бърза детекция и идентификация

Време за детекция – 1 секунда
Време за идентификация - 0.3 секунди

Navus AI - Identification

Онлайн аларми

Получавате детайлни аларми на вашия мобилен телефон

Navus AI - alerts mobile

Лесен достъп до видео записите

Възможност за запис и преглеждане на видео потоци, записани от камерите за наблюдение, определени като референтни точки.

Navus AI - videorecorder

Импортиране на лица

Възможност за създаване на референтни изображения на база файлове, импортирани от различни източници (видео камери, мобилни телефони)

Navus AI - import

NavusAI е напълно обезопасен

Тъй като NAVUS AI е затворена система, то тя съответства на изискванията на GDPR и CCPA

Navus AI - secured

Начини на използване

Области на приложение и възможни сценарии

Издирване на хора от силовите структури

 • Обявени за издирване
 • Нарушители на реда
 • Видеонаблюдение

За вериги хранителни магазини

 • Идентифициране и издирване на крадци
 • Идентифициране и издирване на хора, които не си плащат сметките в заведения за хранене
 • Видеонаблюдение

Банки, кредитни компании, лизингови компании, медицински учреждения

 • Търсене на лоши платци по вътрешната мрежа
 • Търсене на измамници или хора, нанесли материални щети
 • Програми за лоялност при обслужването на клиенти
 • Идентификация на ситуации на агломерация във вътрешната мрежа за обслужване на клиенти
 • Видеонаблюдение

Хотели, ресторанти

 • Идентификация и отказване на достъп на хора с лоша репутация
 • Програми за лоялност при обслужването на клиенти
 • Видеонаблюдение

Специализирана търговия

 • Програми за лоялност при обслужването на клиенти
 • Идентифициране и издирване на крадци
 • Видеонаблюдение

Охранителни фирми

 • Видео наблюдение на охранявани обекти
 • Търсене в база данни с престъпници

Спортни стадиони

 • Търсене на хора, нанесли материални щети
 • Идентифициране и отказ за достъп на хора с недоброволни намерения
 • Видеонаблюдение

Терминали за самообслужване

 • Различни взаимодействия с клиентите
 • Търсене на измамници или хора нанесли материални щети
 • Видеонаблюдение

Шоурум за автомобили, Компании за автомобили под наем

 • Програми за лоялност при обслужването на клиенти
 • Идентификация на длъжници
 • Търсене и идентифициране на хора, нанесли материални щети
 • Видеонаблюдение

Казина, игрални зали и букмейкърски кантори

 • Идентификация и отказване на достъп на хора с лоша репутация
 • Търсене във вътрешната мрежа на измамници, такива, които са нанесли материални щети на компанията или нарушители
 • Програми за лоялност при обслужването на клиенти
 • Наблюдение на тълпи, които могат да провокират безредици
 • Видеонаблюдение

Търговия на едро

 • Програми за лоялност при обслужването на клиенти
 • Идентификация на длъжници
 • Идентификация на крадци
 • Видеонаблюдение

Нашият екип

CTO Adtech

Victor, CTO

CTO Adtech

Ion, CEO

CTO Adtech

Ruslan, Sr. Developer

CTO Adtech

Alexei , CBDO

www.000webhost.com